N.H. Kerk te Ried

N.H. Kerk te Ried
N.H. Kerk te Ried - torenuurwerken

PROJECT: N.H. Kerk te Ried.

OPDRACHTGEVER: Prot. Gemeente Ried – Schinnen c.a.

ADVISEUR: Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: – Restauratie luidklok, luidas,  klepel en toebehoren.

0518 43 22 99
info@vellema.nl