N.H. Kerk te Wijns

N.H. Kerk te Wijns
N.H. Kerk te Wijns - torenuurwerken

PROJECT: N.H. Kerk te Wijns

EIGENAAR KERKTOREN: Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel

OPDRACHTGEVER: Bouwbedrijf Swart te Eastermar

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: – Restauratiewerkzaamheden aan klokken en tijdsaanduiding.

0518 43 22 99
info@vellema.nl