Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

onze opdrachtgevers

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel
 • Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel
 • Stichting Monumenten Menaldumadeel
 • Monumentenwacht Drenthe
 • Steunpunt Monumentenzorg
 • Monumentenstichting Boarnsterhim
 • Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel
 • Stichting tot behoud Monumenten Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Dongeradeel
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Ferwerderadiel
 • Gemeente Grootegast
 • College van Kerkrentmeesters van de P.K.N.
 • Diverse Rooms Katholieke parochies
 • Vereniging Hendrick de Keyser
 • Bouw- en restauratiebedrijf S. van der Vegt b.v. te Weidum
 • Bouwbedrijf Swart te Eastermar

 

Relaties / instanties waarmee wij samenwerken

 • Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland
 • Monumentenadvies Noord
 • Stichting tot behoud van het Torenuurwerk
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 • Klokkenadviseur Jaap Pompstra (Beerta)
 • Architectenbureau Kijlstra en Brouwer bna
0518 43 22 99
info@vellema.nl