Projecten

Mauritskerk IJlst: Herstellen van de monumentale luidklok.
  • Mauritskerk IJlst: Herstellen van de monumentale luidklok.
Sint Magnuskerk Hollum (Ameland): restauratie tijdsaanduiding.
  • Sint Magnuskerk Hollum (Ameland): restauratie tijdsaanduiding.
Midlumerlaankerk Harlingen: revisie en automatiseren klok
  • Midlumerlaankerk Harlingen: revisie en automatiseren klok
Kerk van Goïngarijp: Restauratie en automatiseren van het uurwerk en toebehoren
  • Kerk van Goïngarijp: Restauratie en automatiseren van het uurwerk en toebehoren
Martinikerk Easterein: restauratie klok- en uurwerkinstallatie.
  • Martinikerk Easterein: restauratie klok- en uurwerkinstallatie.
Broederenkerk Deventer: automatiseren uurwerk.
  • Broederenkerk Deventer: automatiseren uurwerk.
Rooms Katholieke kerk Bolsward: vervangen oude angelus aansturing plus revisiewerkzaamheden.
  • Rooms Katholieke kerk Bolsward: vervangen oude angelus aansturing plus revisiewerkzaamheden.
Lab111 Amsterdam: restauratie tijdsaanduiding
  • Lab111 Amsterdam: restauratie tijdsaanduiding
Sint Vitusparochiekerk Obdam: revisie wijzer- en wijzerplaatverlichting.
  • Sint Vitusparochiekerk Obdam: revisie wijzer- en wijzerplaatverlichting.
0518 43 22 99
info@vellema.nl