Rooms Katholieke kerk Bolsward: vervangen oude angelus aansturing plus revisiewerkzaamheden.

Rooms Katholieke kerk Bolsward: vervangen oude angelus aansturing plus revisiewerkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: Zalige Titus Brandsmaparochie – Bolsward

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Het vervangen van de oude mechanische aansturing van het Angelus en de luidmotoren met toebehoren.

0518 43 22 99
info@vellema.nl