Mauritskerk IJlst: Herstellen van de monumentale luidklok.

Mauritskerk IJlst: Herstellen van de monumentale luidklok.

OPDRACHTGEVER: Stichting tot behoud van Monumenten Súdwest-Fryslân

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: het herstellen en terugplaatsen van de monumentale klok met aanvullende werkzaamheden in de toren van de kerk.

 

0518 43 22 99
info@vellema.nl