Martinikerk Easterein: restauratie klok- en uurwerkinstallatie.

Martinikerk Easterein: restauratie klok- en uurwerkinstallatie.

OPDRACHTGEVER: Timmer en Restauratiebedrijf van der Hoek – Spannum.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: restauratie klok- en uurwerkinstallatie.

0518 43 22 99
info@vellema.nl