Kerk van Goïngarijp: Restauratie en automatiseren van het uurwerk en toebehoren

Kerk van Goïngarijp: Restauratie en automatiseren van het uurwerk en toebehoren

OPDRACHTGEVER: Stichting Alde Fryske Tsjerken

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: het restaureren en automatiseren van het uurwerk en toebehoren in de kerk van Goingarijp.

0518 43 22 99
info@vellema.nl